Historia rotarianizmu

Rotarianizm narodził się w Ameryce, stając się na początku XX wieku najstarszym stowarzyszeniem klubów służebnych na świecie. Obecnie zrzesza ponad 30 tys. klubów w niemal 170 krajach. Członków Rotary International łączy chęć pomagania lokalnym społecznościom i światu pod wspólnym hasłem „Służba ponad własne interesy”.

rodzina

Historia powstania rotarianizmu sięga 1905 roku, kiedy to w Chicago z inicjatywy prawnika Paula Harrisa powstał koleżeński krąg ludzi reprezentujących różne zawody oraz branże, których celem jest wspólne działanie na rzecz innych. Wkrótce został powołany do życia pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, czyli zmiany miejsca spotkań). Trzy lata później powstał drugi klub rotariański umiejscowiony w San Francisco. W 1910 roku w Chicago odbyła się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary, których wówczas było już 16. Wtedy też powstało drugie z motto rotarianizmu: „Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy”. W kolejnym roku ukazał się pierwszy numer oficjalnego magazynu "The National Rotarian", który potem przekształcił się w "The Rotarian". W 1917 r. utworzono Rotary Endowment Fund (później – Rotary Foundation), którego rolą jest gromadzenie środków na finansowanie projektów ukierunkowanych na czynienie dobra na świecie. Do lat 30. XX w. idea rotarianizmu szerzyła się już także w Irlandii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii, Niemczech, RPA oraz na Kubie. Narodziny Rotary w Polsce nastąpiły w marcu 1931 r. z inicjatywy Piotra Drzewieckiego, który został pierwszym gubernatorem RI w naszym kraju (kolejni to: prof. Jerzy Loth, Witold hrabia Sągajłło, Tytus Zbyszewski). Niestety w 1940 r .RI cofnęło karty klubom Rotary z Polski. 5 lat później podczas konferencji założycielskiej ONZ Rotary International otrzymało status doradczy. Po śmierci Paula Harrisa w 1947 r. na jego część ustanowiono program stypendialny jego imienia oraz odznakę Paul Harris Fellow, czyli najwyższe rotariańskie oznaczenie. W 1978 r. z inicjatywy RI ruszył program 3xH, czyli Health (Zdrowie), Hunger (Głód), Humanity (Humanitaryzm), który ma na celu działania na rzecz zdrowia, a także walki z głodem i poprawę warunków społecznych, kulturalnych i humanitarnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. W kolejnych latach klub Rotary angażował się w szczepienia przeciw polio. Rok 1989 przyniósł dwie zmiany:

  • usunięcie ze statutu zwrotu "only for men", czyli "tylko dla mężczyzn", co otworzyło kobietom drogę do członkostwa w Rotary,
  • reaktywację przedwojennego klubu Rotary w Polsce (należy on do Dystryktu 2390 w Szwecji aż do 1997 r.).

1 lipca 1997 r. powstał pierwszy samodzielny Dystrykt RI w tzw. kraju postkomunistycznym – Dystrykt D-2230, którego pierwszym gubernatorem został Bohdan Kurowski RC Olsztyn, zaś gubernatorem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin. Dwa lata później przyłączyły się do kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc wielonarodowy Dystrykt D-2230, obecnie jeden z największych dystryktów na świecie.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami