Rotarianie w Polsce

Nadrzędnym celem stowarzyszenia Rotary jest wspieranie i krzewienie idei służby innym, potrzebującym, ludziom. Realizacja podstawowych założeń odbywa się na poziomie klubów krajowych i lokalnych. Rozbudowana struktura (kluby lokalne, kluby krajowe, dystrykty, Rotary International) pozwala na efektywne przeprowadzanie poszczególnych działań. Każdy krajowy klub Rotary przypisany jest do konkretnego dystryktu, obejmującego wyznaczony obszar geograficzny. Rotary Polska należy do Dystryktu 2230 RI, w skład którego wchodzą również Białoruś i Ukraina (jest to największy dystrykt pod względem obszarowym).

pomocy

Pierwszy polski klub Rotary został założony w 1931 roku (dwadzieścia sześć lat po założeniu stowarzyszenia) przez profesora Jerzego Lotha oraz Piotra Drzewieckiego, pierwszego Prezydenta Warszawy II Rzeczypospolitej (pełniącego funkcję Prezydenta Czarterowego RC Warszawa). Na przestrzeni następnych ośmiu lat powstawały kolejne kluby: w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdyni, Bielsku, Bydgoszczy, Pabianicach oraz we Lwowie. W połowie 1939 roku skupiały one dwustu dwudziestu dziewięciu członków. W czasie II wojny światowej działalność klubów została zawieszona (karty członkowskie na terenie ówczesnej Polski zostały wycofane) i dopiero w 1989 roku Rotary formalnie powróciło do kraju – Klub Rotary Warszawa został przyjęty do Rotary International. Obecnie w Polsce działają siedemdziesiąt trzy kluby, zrzeszające tysiąc siedmiuset trzydziestu czterech członków.
Oprócz działań o charakterze regionalnym (na przykład opieka nad lokalnym domem dziecka lub organizowanie imprez charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności), Polscy rotarianie biorą czynny udział w programach realizowanych na szczeblu międzynarodowym, zainicjowanych przez Rotary International oraz Fundację Rotary (The Rotary Foundation), takich jak na przykład programy humanitarne dla Ukrainy (program walki z gruźlicą, zbieranie środków na paczki żywnościowe dla ofiar kryzysu humanitarnego) i Białorusi oraz program „End Polio Now” („Świat bez Polio”), w ramach którego zbierane są środki pozwalające na zaszczepienie dzieci na całym świecie przeciw chorobie Heinego-Medina. W ramach projektów skierowanych do społeczności międzynarodowej Rotary Polska bierze również udział w programach wymiany młodzieżowej (wymiana długoterminowa, wymiana studencka) oraz w pracach komitetów międzynarodowych, w ramach tak zwanej przyjaznej współpracy ponad granicami – poza niesieniem wsparcia, Polska również otrzymuje pomoc ze strony innych państw (powódź w 1997 roku).
Idea klubów Rotary w naszym kraju staje się coraz bardziej popularna. Lokalne kluby coraz głośniej informują o prowadzonych przez siebie działaniach.

Jak można zostać członkiem stowarzyszenia?

Do klubów Rotary należą przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wielu zawodów, którym nieobca jest bezinteresowna praca na rzecz innych osób. Członkiem dowolnego klubu można zostać wyłącznie poprzez zaproszenie – nie można się do niego zapisać, ponieważ zgodnie z przyjętym założeniem, żaden klub nie prowadzi powszechnego naboru. Rotarianami zostają osoby, które gotowe są działać na rzecz drugiego człowieka, ponad własny interes.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami