Cel działania klubów Rotary

Rotary to światowa organizacja humanitarna, założona na początku XX w. z inicjatywy amerykańskiego prawnika Paula P. Harrisa. Liczba jej członków przekracza obecnie milion. Rotarianie to mężczyźni oraz kobiety (od lat 80. XX w.) o różnorodnych zawodach, których łączy jeden wspólny cel – czynienie świata lepszym poprzez służbę humanitarną. Jedno z ich mott brzmi: „Służba ponad własne interesy”. Rotarianon prześwieca jeden cel: rozwój relacji międzyludzkich, dążących do pomocy tym najbardziej potrzebującym ludziom. Rotary International dba również o pobudzanie, promowanie, rozszerzanie i nadzorowanie klubów RI na całym świecie oraz koordynowanie i ogólne ukierunkowywanie na humanitaryzm wszelkich działań na arenie międzynarodowej.

kumple
 
Celem działalności wszystkich ochotniczych, działających nie dla zysku 32 tysięcy Klubów Rotary jest wspieranie oraz umacnianie ideału służby społecznej, będącej podstawą godnych i wartościowych przedsięwzięć w ramach rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, będących formą niesienia pomocy. Idea rotariańskiego szerzenia szeroko rozumianego, globalnego humanitaryzmu obejmuje:

  1. Rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w celu niesienia pomocy, a następnie wykonywanie swojej służby innym np. poprzez zbieranie pieniędzy oraz przekazywanie ich na wybrany cel, najczęściej dla osób potrzebujących w lokalnych społecznościach.
  2. Propagowanie porozumienia, pokoju i dobrej woli między narodami przez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, lecz jednocześnie połączonych ideałem służby.
  3. Stosowania ideału służby przez każdego członka klubu Rotary International w życiu osobistym, zawodowym oraz społecznym.
  4. Promowanie wysokich standardów etycznych wśród rotarian w działalności zawodowej oraz w ramach zawodów.
  5. Promowanie wszelkich form użytecznych pracy społecznej, a także nobilitacja zawodu wykonywanego przez członków RI jako możliwości służenia społeczeństwu, nie tylko w zakresie lokalnym, ale i globalnym.
  6. Wspieranie pozytywnych zmian na świecie, które wnosi obecność wielu młodych ludzi w życiu społecznym (służba nowym generacjom).

Dziś organizacja międzynarodowa, jaką jest Rotary, skupia się przede wszystkim na pomocy krajom azjatyckim i afrykańskim (program PolioPlus, propagowanie obowiązkowych szczepionek i osiągnięcie wyeliminowania tej choroby ze społeczeństwa w 2005 r.) oraz wspomagania uzdolnionej, lecz ubogiej młodzieży (programy wymiany zagranicznych, stypendia).

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami