Rotariańskie programy edukacyjne

Celem Stowarzyszenia Rotary jest służba innym ludziom – bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, poglądy czy prywatne interesy osób wspierających. Założenie służby ponad podziałami realizowane jest poprzez programy mające na celu między innymi walkę z chorobami, opiekę nad matką i dzieckiem, dostarczanie czystej wody, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, propagowanie idei pokoju na świecie oraz wspieranie edukacji.

Rotary International (a pośrednio wszystkie kluby Rotary na świecie) jest określane jako największy międzynarodowy fundusz stypendialny. Finansowaniem poszczególnych zadań zajmuje się Fundacja Rotary, odpowiedzialna za gromadzenie i wydatkowanie środków Stowarzyszenia. Międzynarodowe i lokalne programy edukacyjne, w które zaangażowani są rotarianie, traktowane są jako kluczowe, z uwagi na ich długotrwały efekt w postaci wyedukowanych społeczności, odgrywających znaczącą rolę dla przyszłości całego świata.

pokoj

Edukacja międzynarodowa Rotary sprowadza się do organizacji i finansowania stypendiów studenckich, wymiany młodzieży szkolnej oraz wymiany zawodowej, pozwalających również na wymianę doświadczeń, poznawanie nowych ludzi i kultur. Stałymi programami edukacyjnymi, z których mogą skorzystać członkowie klubów, a w jednym wypadku również osoby niezrzeszone, są: Stypendium Ambasadorskie (Ambassadorial Scholarship), w ramach którego finansowane są zagraniczne studia na poziomie uniwersyteckim, w trakcie których stypendyści pełnią również funkcję ambasadorów dobrej woli; Rotariańskie Stypendia Programu Pokojowego (Rotary Peace Followship), umożliwiające odbycie studiów magisterskich i/lub zawodowych w Rotariańskim Centrum Studiów Międzynarodowych (jednym z sześciu na świecie), przez osoby specjalizujące się w obszarze pokoju i rozwiązywania konfliktów, mające w przyszłości pełnić rolę ambasadorów pokoju lub rozjemców; Program Wymiany Grup Studyjnych (Group Study Exchange), polegający na realizacji krótkoterminowych wymian zawodowych między poszczególnymi dystryktami, przeznaczony z kolei dla osób spoza stowarzyszenia, w wieku od dwudziestu pięciu do czterdziestu lat).

Rotary, w ramach programów edukacyjnych oraz programów humanitarnych prowadzi również projekty walki z analfabetyzmem na świecie, wspierając działania edukacyjne wśród lokalnych społeczności, na poziomie szkolnictwa podstawowego. Dzięki umożliwieniu dostępu do edukacji, osoby objęte wsparciem mają szanse na zdobycie umiejętności „pozwalających na godne życie”.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami