Międzynarodowe wymiany Rotary

Organizacja Rotary International realizuje wiele programów adresowanych do młodzieży. Dzięki nim młodzi ludzie zdobywają umiejętności potrzebne do osiągnięcia ważnej pozycji w swojej społeczności. Jednym z programów RI są międzynarodowe wymiany Rotary (Rotary Youth Exchange – RYE). W ramach wymiany Rotary młodzi ludzie do 30 roku życia mają szansę poznać nową kulturę, nauczyć się nowego języka w naturalnym środowisku i przy okazji promować międzynarodowe zrozumienie oraz pokój. Z tej okazji skorzystało już wiele tysięcy młodych osób, zaszczepiając w swoich rówieśnikach z innych krajów ducha międzynarodowego porozumienia.  

help

Rotary Youth Exchange Program powstał w latach 20. XX wieku. Obecnie objętych tym programem jest ponad 80 krajów na całym globie (np. Kanada, Brazylia, Australia, Meksyk, Kolumbia, Indonezja). Pobyt w obcym kraju wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu dni w okresie wakacyjnym (pobyt krótkoterminowy; wiek uczestników: 16-24 lata; brak elementu edukacyjnego) bądź cały rok szkolny (pobyt długoterminowy; wiek uczestników: 15-18 lat) albo 3-6 tygodni w ramach Wymiany New Generation (dostępnego dla młodzieży od 18 do 25 lat; czasem zawierającego staże specjalistyczne).
Warunki dostania się do programu Rotary Youth Exchange (RYE):

  1. Kandydat chętny do uczestnictwa w programie rotariańskiej rocznej wymiany młodzieżowej musi być uczniem szkoły średniej lub studentem oraz mieścić się w wyznaczonym przedziale wiekowym między 15 a 18 rokiem życia lub do 25 r.ż.
  2. Obowiązkowo musi on osiągać wyniki szkolne powyżej przeciętnej, a także znajdować się w dobrej kondycji zdrowotnej i być przygotowanym psychicznie na kilkunastodniowe lub kilkunastonastomiesięczne oddalenie od rodziny.
  3. Ubiegający się o wyjazd kandydat wraz z rodzicami jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych przez dany Klub oraz Dystrykt Rotary.
  4. Klub zobowiązuje się do zakwaterowania ucznia, który przyjeżdża na wymianę do Polski u 2-4 rodzin rotariańskich i wyżywienia go, wypłacania mu kieszonkowego, zorganizowania oraz sfinansowania mu nauki języka polskiego, zapewnienia mu szkoły i wyznaczenia mu doradcy.

Koszty takiego wyjazdu obejmują samą podróż do kraju docelowego oraz powrót, ubezpieczenie, opłatę dystryktalną (zwykle od 350 do 1000 zł), opłatę klubową rzędu nawet kilku tysięcy złotych, drobne upominki, kieszonkowe oraz ewentualnie także koszt wycieczek turystycznych w kraju pobytu. Pozostałe koszty ponosi wybrany Klub Rotary, który jednocześnie zobowiązuje się do przyjęcia studenta, ucznia z innego kraju. Tę kwestię ustala się jeszcze przed wypełnieniem papierów aplikacyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klubem.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami